Hvad sker der på Struer Museum?

Onsdag d. 6. november 2019 kl. 19.30

MADE IN STRUER-aften

v. nuværende og tidligere virksomhedsejere

I maj 2019 åbnede særudstillingen MADE IN STRUER. Onsdag d. 6. november kan du komme og lytte til historier om nogle af byens virksomheder, hvis produkter kan ses i udstillingen.

I løbet af aftenen kommer du til at smage østers og whiskey, da Kristian Borbjerggaard (Venø Seafood) og Klaus Omer (Small Batch Distillers) begge kommer og fortæller om deres virksomheder. Herudover vil Finn Lykke Refsgaard (Lykke R) fortælle om badetøjssuccesen fra Struer, og Stefan Harregaard vil fortælle om rejsen fra håndværksbageri i Humlum til hvad Humlum A/S er nu. Der vil også være mulighed for at gå en tur rundt i MADE IN STRUER-udstillingen.


 

8. december 2019 kl. 14.00

Søndagsmartinee

Info følger om musiker og foredragsholder senere.


 

Torsdag d. 15. januar 2020 kl. 19.30

Stormflod 1825

v. professor i moderne historie Bo Poulsen

Havet trængte ind over marker, huse og hele landsbyer, da en voldsom storm ramte det nordvestlige Jylland i 1825. Det ændrede livet i og ved Limfjorden. Nordsøen gennemskar tangen mellem Agger og Harboøre, og saltvand og nye arter truede fjordens sild, ål og helt, mens østers og rødspætter kom til. Fiskerne tog snurrevoddet i brug, og driftige folk byggede moler, moderne diger og høfder. Købstæderne Lemvig, Thisted og Nykøbing Mors blomstrede. En helt ny by, Struer, opstod ved Holstebros nye havn. Limfjordens dronning, Aalborg, fik kamp til stregen. Nu kunne man sejle mod vest og hente jern, kul og tobak og eksportere stude, korn og flæsk.


 

Tirsdag d. 12. februar 2020 kl. 19.30

"Et jævnt og muntert virksomt liv på jord" med start i Hardsyssel

v. fhv. skoleinspektør og forlagsdirektør Svend E. Pedersen

Fra postkort til sms, fra telefon på væggen til telefon i lommen. Fra Danmarksbilleder fortalt af vore bedsteforældre, til vore forældres fortællinger om rejser i Europa. Og nu drager vore børnebørn rundt i hele verden. Forandringshastigheden er stærkt stigende. Tænk på hvor hurtigt vi skiftede fra breve til mail. Lidt langsommere var skiftet fra sort tavle og griffel til Ipad. Fra opslagsbøger til Google.

Svend E. Pedersen fortæller ud fra egne oplevelser om en generation, der i stedet for at snuble i starten, fik et spark i bagen. Med sit foredrag vil han inspirere til, at flere ældre får nedskrevet deres erindringer. De bliver næppe brugt med det samme, men når årene er gået, så er det en rigdom til forståelse af, ”at slægt skal følge slægters gang”.

Svend E. Pedersen:
Mælkedreng og bydreng i Humlum. Læredreng i Linde. Soldat i Viborg PRLT(R). Og så til København for at blive lærer. Derefter et utal af lederstillinger. Skoleinspektør og skoledirektør I Farum, forlagsdirektør/adm. direktør på Jul Gjellerups Forlag. Passagerchef i DSB. Rektor på Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Formand for Folkeskolerådet. Plus og vigtigst et rigt familie- og venneliv.


 

Søndag d. 15. marts 2020 kl. 14.00

Søndagsmartinee

Info følger om musiker og foredragsholder senere.


 

Lørdag d. 25. april 2020 kl. 14.00

Udflugt til Lindtorp

v. Karin og Ebbe Toftgaard

Lindtorp er en charmerende forhenværende herregård uden for Linde med en lang og spændende historie. Vi skal besøge Karin og Ebbe Toftgaard, som i dag ejer gården og de ca. 180 td. land, som nu hører til. 

Når vi ankommer til Lindtorp, viser Karin og Ebbe os rundt på gården, og vi ser bl.a. resterne af den voldgrav, som engang omkransede Lindtorp. Efterfølgende ser vi galleriet og antikbutikken, som parret har indrettet i hhv. havestue og tidl. hestestald. Udflugten slutter med kaffe og kage i gårdens stuer, hvor Karin og Ebbe fortæller om Lindtorps historie, og hvad det er i dag.

Pris 40 kr. (inklusiv kaffe og kage).
Mødested: Lindtorpvej 6, Linde.
Hvis du ikke kan komme derud, så hjælper museet gerne til. 
Tilmelding påkrævet pga. begrænset plads.


 

© Struer Museum 2019

https://www.instagram.com/explore/locations/4124272/struer-museum/
https://da-dk.facebook.com/Struer-Museum-118625741934/
https://www.instagram.com/struer_museum/?hl=da
https://da-dk.facebook.com/pages/category/History-Museum/Struer-Museum-118625741934/