Presserum
Find vej
Medarbejdere
Job
Grupper og Klubber
Styringsorganer
Arbejdsplaner
Samarbejde udadtil

Om Struer Museum

Brugerundersøgelsens konklusion

Ingen af forsøgspersonerne svarede korrekt på nogle af spørgsmålene. De blev hindret i at svare, da de stødte på følgende hovedproblemer:

Hjælpetekster

En inspektør var skeptisk over for pop-up-hjælpeteksterne. Denne bekymring viser brugerundersøgelserne er en reel kritik. Generelt synes hjælpeteksterne ikke, at hjælpe brugerne på vej. Måske skulle de snarere vise konkrete meget nemt forståelige eksempler på felternes brug i stedet.

Hvis man får 0 hits i sine søgninger, så er der ingen tekst, der hjælper brugeren videre til en forståelse af fejlen, ej heller hjælper teksten brugeren videre i sin søgning.

En udførlig brugermanual er nødvendig, og det skal være det første brugerne ser, når de trykker på hjælp. En online tutorial, som det anbefales i inspektion I, er også en mulighed. Inspektion II påpeger, at det første opnåede skærmbillede ved at trykke på HJÆLP er hjælp omkring, hvordan man får en genstand vurderet. Det giver ingen mening i denne sammenhæng. Eksperten bag Inspektion III følte sig direkte skræmt af hjælpeteksterne, der blot gjorde det hele mere kompliceret med de mange detaljer.

Den avancerede genstandssøgning

Brugerundersøgelsen viser, at den avancerede genstandssøgning ligger for skjult på Museernes Samlings hjemmeside. Det var i hvert fald ikke den, som de valgte at anvende i første omgang. Heller ikke den almindelige genstandssøgning, der ligger i den højre side af skærmen.

Brugerne foretrak generelt emnesøgningen i stedet. Muligvis forstår de ikke ordet genstand - måske museumsgenstand - eller: "søg her historiske ting" var en bedre løsning. Ordet 'genstand' er et almindeligt brugt ord, men i denne kontekst er det et musealt fagudtryk, der ifølge Rolf Molich og Jacob Jensens heuristik: Tal brugerens sprog, bør oversættes eller forklares.

Tre ud af fem brugere havde en forventning til, at SLÅ OP-knapperne var lig med søgeknappen, som enkelte aldrig opdagede neden under søgefelterne. Det kan skyldes, at søgeknappen er placeret helt uden for skærmfeltet og er gråt, mens SLÅ OP-knapperne er påtrængende røde, og placeret meget synligt i den højre side af skærmen. De stjæler så at sige brugerens opmærksomhed.

Indsnævringer af søgninger

Der var en stor forventning til, at museumsoversigten kunne vise dem hele Struer Museums samling, og så derfra at kunne konkretisere sin søgning til at omhandle noget specifikt. Museernes Indsats Styrke kan godt forstå logikken bag denne form for søgning, og opfordrer holdet bag Museernes Samlinger til at lave et sådant søgefelt.

I emnesøgningen havde de en klar forventning til, at kunne indsnævre sin søgning, sådan at emnet kun omfattede bestemte udvalgte museer.

'Vis kun genstande med billede'

Inspektionen havde en forventning om, at den lille kasse i den avancerede genstandssøgning 'vis kun genstande med billede' var en stor fejlkilde. De viser sig, at den bliver set - om ikke med det samme - så i løbet af testen, og folk kan godt forstå anvendelsen af denne.

Vend tilbage funktionerne

Det er værd at lægge mærke til, at alle synes at bruge de blå pile og ikke 'forside', der står i manchetten. Men brugerne kan godt finde tilbage - også selv om kun én deltager anvendte 'forside-knappen' i manchetten. Heuristikken: Giv brugeren mulighed for at gå tilbage, er opfyldt.

Søgeord

Brugerne fra testen var alle kreative, hvad angik brug af forskellige søgeord. Blot ville det være mere sikkert, at Museernes Samlinger selv kunne foreslå søgeord selv - muligvis som en drop-down-menu, som det bliver foreslået i inspektion I og III.

Forbedringer

En bruger stillede et forslag til en forbedring af kortfunktionerne: valgmuligheden, at man kan vælge hele Danmark på én gang, mangler.

I feltet periode kan man i SLÅ OP-funktionen vælge 'udateret (xxx - xxx)'. Denne bliver i dette tilfælde opfattet som et blankt felt, altså alle. Men i virkeligheden søges på et bestemt valg, fra registratorens side. Derfor kunne man tænke sig, at der var et felt aller øverst i listen, der sagde [blank], som var klikbar. Så ville denne misforståelse være forsvundet.

I inspektionerne blev der yderligere opdaget detaljer, som brugerundersøgelsen ikke afdækkede, derfor anbefales det, at se på deres konklusioner også.

Se video Bruger 1.

 

Se video Bruger 2.

 

Se video Bruger 3.

 

Se video Bruger 4.

 

Se video Bruger 5.