TEMAER
AKTUEL UDSTILLING
AFVIKLEDE UDSTILLINGER
UDSTILLINGSSTEDER
HISTORISKE FORENINGER
ARKIVER
DIGTEKONKURRENCE
DILEMMASPIL
FOREDRAG

Udstillinger-temaer

Digtkonkurrence – Struer Lystanlæg

 

Johannes Buchholtz satte i sin tid digte op i Struer Lystanlæg med små formanende vers, der opfordrede anlæggets brugere til at passe godt på stedet. Versene var forfattet af ham selv og af forfattervenner.


Buchholtz skilte2

Fotografiet viser én af de skilte, som du i dag
kan se på Struer Museum. Billedet er ikke
oprindeligt.

Efterhånden blev skiltene dog så gamle og dårlige, at de ikke længere kunne holde til at stå i anlægget og de endte i stedet på museum. Men nu skal man igen kunne læse vers i Struer Lystanlæg.

Der bliver sat nye infotavler op med historien om anlægget og i den forbindelse har man valgt at lave skiltene efter de gamle forbilleder, så der på syv af dem bliver vers i toppen.

Tre af digtene er bevarede fra Buchholtz' tid. To er skabt af aktuelle forfattere, og de to sidste skal findes igennem en digtkonkurrence, der nu udråbes for alle interesserede.

Skilt_spørgsmålstegn

Det kan blive dig, der går i
Limfjordsforfstternes fodspor
og bliver forfatter til et fremtidigt
skilt i Struer Lystanlæg.

Der er altså lige nu en helt unik mulighed for at få sat sine vers op i Struer Lystanlæg, hvor alle forbipasserende kan få glæde af dem. Samtidig belønnes de to udvalgte digtere hver med et honorar på 3000 kr.

Digtet behøver ikke som de gamle digte at være formanende eller belærende, men skal selvfølgelig have en eller anden relation til de grønne omgivelser, som de er placeret i. Ligeledes skal de have et format, hvor der er mulighed for at have dem på skiltene.

Digtene skal sendes til jesper@struermuseum.dk og alle interesserede opfordres til at gribe denne chance for at blive en del af historien. Sidste frist for indsendelse af digte 14. april 2016.

De nye skilte afsløres 28. april 2016, hvor anlægget har 100 år jubilæum, som offentligt lystanlæg.Flere oplysninger hos Jesper Bækgaard, Struer Museum, 97851311.

 

Til inspiration:

Det må Du huske

Alt her er fælles Eje

Andres saavel som Dit.

Skaan derfor Træer og Buske

gaa paa de rette veje,

skæm ikke Skønhed med skidt

- Johannes Buchholtz


Naturen er altid Ædel og ren,

har ingen Aviser der flyver.

Gør du Guds Mark til en Rendesten,

Jeg regner Dig ej for en Styver.

- Jeppe Åkjær