TEMAER
AKTUEL UDSTILLING
AFVIKLEDE UDSTILLINGER
UDSTILLINGSSTEDER
HISTORISKE FORENINGER
ARKIVER
DIGTEKONKURRENCE
DILEMMASPIL
FOREDRAG

Jernbaneknudepunkt

Jernbanen spiller hovedrollen i Struers historie i årtierne omkring 1900. På museet kan man se nærmere på jernbanehistorien spæde begyndelse, da De Jysk-Fynske Jernbaners lokomotiv nr. 9 trak det første tog til Struer i 1865.

Banegård

Store planer
I 1860'erne var Struer udset til at blive hele Danmarks havn for den nye landbrugseksport til England. Havnen fra 1856 blev udvidet med et større bassin til dampskibe, og den lille ladeplads fik en stor flot station.

Uniformer

Uniformsbyen
Struer blev ikke centrum for udlandshandelen, men flere strækninger kom til, og med jernbanen kom der fart i Struers udvikling fra limfjordsflække til købstad. Omkring 1920 var distriktsbygningen i Jyllandsgade centrum for en tredjedel af det danske jernbanenet, og i folkemunde - det var dengang der hørte en flot uniform med stiv kasket til et arbejde ved jernbanen - gik Struer under navnet 'Uniformsbyen'.


Struer Station bog

Struer Station

-fra rangerhest til udlicitering.

 

af Ole Edvard Mogensen
Udgivet 2012 af OEM Consult
Format: 21 x 21 cm i stift bind
128 sider med 153 sort/hvide og farvefotos
ISBN 978-87-991676-5-4

 

I denne bog fortæller Ole Edvard Mogensen om jernbanens snart 150 årige historie i Struer. Hovedvægten er lagt på det tyvende århundrede, hvor DSB var en meget stor arbejdsplads i byen og hvor jernbanen befordrede både rejsende, gods og post. Bogen fortæller i store træk om jernbanens udvikling gennem tiderne samt om de mange forskellige funktioner, der har været i Struer.

Forfatteren fortæller videre om den store omlægning af jernbanesektoren i Danmark, som har fundet sted siden 1990'erne. Banenettet, som også kaldes infrastrukturen, blev adskilt fra trafikken med togene og der er kommet nye virksomheder på banen.

Bogen sælges fra Museumsbutikken på Struer Museum. Overskuddet fra salget af bogen går til istandsættelse af den gamle DSB Godsekspedition, som museet ejer og agter at indrette til museumsformål.