Hvad sker der på Struer Museum?

Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 19.30

Stormflod 1825

v. professor i moderne historie Bo Poulsen

Havet trængte ind over marker, huse og hele landsbyer, da en voldsom storm ramte det nordvestlige Jylland i 1825. Det ændrede livet i og ved Limfjorden. Nordsøen gennemskar tangen mellem Agger og Harboøre, og saltvand og nye arter truede fjordens sild, ål og helt, mens østers og rødspætter kom til. Fiskerne tog snurrevoddet i brug, og driftige folk byggede moler, moderne diger og høfder. Købstæderne Lemvig, Thisted og Nykøbing Mors blomstrede. En helt ny by, Struer, opstod ved Holstebros nye havn. Limfjordens dronning, Aalborg, fik kamp til stregen. Nu kunne man sejle mod vest og hente jern, kul og tobak og eksportere stude, korn og flæsk.


 

Lørdag d. 1. februar 2020 kl. 14-18

TOUR DES CHAMBRES

Kom med på en musikalsk vandring fra barokken frem til i dag på Struer Museum lørdag d. 1. februar fra kl. 14-18. Eftermiddagen byder på fire koncerter á 30 minutter og afbrydes af små forfriskninger undervejs. Eftermiddagen afsluttes i samarbejde med lydingeniør, Geoff Martin fra Bang & Olufsen, der sammen med ensemblet skaber improviserede lydlandskaber og går på opdagelse i virksomhedens historie.

Billetter kan købes på: https://emv.safeticket.dk/54134/Tour_des_chambres
 


 

Tirsdag d. 12. februar 2020 kl. 19.30

"Et jævnt og muntert virksomt liv på jord" med start i Hardsyssel

v. fhv. skoleinspektør og forlagsdirektør Svend E. Pedersen

Fra postkort til sms, fra telefon på væggen til telefon i lommen. Fra Danmarksbilleder fortalt af vore bedsteforældre, til vore forældres fortællinger om rejser i Europa. Og nu drager vore børnebørn rundt i hele verden. Forandringshastigheden er stærkt stigende. Tænk på hvor hurtigt vi skiftede fra breve til mail. Lidt langsommere var skiftet fra sort tavle og griffel til Ipad. Fra opslagsbøger til Google.

Svend E. Pedersen fortæller ud fra egne oplevelser om en generation, der i stedet for at snuble i starten, fik et spark i bagen. Med sit foredrag vil han inspirere til, at flere ældre får nedskrevet deres erindringer. De bliver næppe brugt med det samme, men når årene er gået, så er det en rigdom til forståelse af, ”at slægt skal følge slægters gang”.

Svend E. Pedersen:
Mælkedreng og bydreng i Humlum. Læredreng i Linde. Soldat i Viborg PRLT(R). Og så til København for at blive lærer. Derefter et utal af lederstillinger. Skoleinspektør og skoledirektør I Farum, forlagsdirektør/adm. direktør på Jul Gjellerups Forlag. Passagerchef i DSB. Rektor på Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Formand for Folkeskolerådet. Plus og vigtigst et rigt familie- og venneliv.


 

Søndag d. 15. marts 2020 kl. 14.00

Søndagsmatiné

Info følger om musiker og foredragsholder senere.


 

Lørdag d. 25. april 2020 kl. 14.00

Udflugt til Lindtorp

v. Karin og Ebbe Toftgaard

Lindtorp er en charmerende forhenværende herregård uden for Linde med en lang og spændende historie. Vi skal besøge Karin og Ebbe Toftgaard, som i dag ejer gården og de ca. 180 td. land, som nu hører til. 

Når vi ankommer til Lindtorp, viser Karin og Ebbe os rundt på gården, og vi ser bl.a. resterne af den voldgrav, som engang omkransede Lindtorp. Efterfølgende ser vi galleriet og antikbutikken, som parret har indrettet i hhv. havestue og tidl. hestestald. Udflugten slutter med kaffe og kage i gårdens stuer, hvor Karin og Ebbe fortæller om Lindtorps historie, og hvad det er i dag.

Pris 40 kr. (inklusiv kaffe og kage).
Mødested: Lindtorpvej 6, Linde.
Hvis du ikke kan komme derud, så hjælper museet gerne til. 
Tilmelding påkrævet pga. begrænset plads.


 

© Struer Museum 2019

https://www.instagram.com/explore/locations/4124272/struer-museum/
https://da-dk.facebook.com/Struer-Museum-118625741934/
https://www.instagram.com/struer_museum/?hl=da
https://da-dk.facebook.com/pages/category/History-Museum/Struer-Museum-118625741934/