Hvad sker der på Struer Museum?

8. december 2019 kl. 14.00-16.00

Søndagsmatiné

Søndag d. 8. december kan du glæde dig til et spændende martiné-arrangement på Struer Museum. Karsten Hjorth Larsen fortæller om landsdommer Mogens Munk (ca. 1480-1558) til Volstrup. Mogens Munk er en markant skikkelse i Danmarkshistorien. Han afleverede opsigelsen til Christian d. 2. og dømte Skipper Clement til døden efter Grevens Fejde, og så ligger han begravet i Hjerm. 
 
Det musikalske indslag leveres af cellist Malthe Volfing Højager og guitarist Andreas Lassen Nielsen, som tilsammen udgør Duo MAros. Vi har udvidet denne Søndagsmartiné med dramatiker Oisín Robbins fra Irland. Oisín arbejder med Æ Skawmand, og han præsenterer sin foreløbige research d. 8. december i en performance som en del af martiné-programmet.

Arrangementet er fra 14.00 til 16.00 og koster 60 kr. (inkl. kaffe og kage) og 35 kr. for medlemmer.


Om Duo MAros: Andreas og Malthe mødte hinanden da de begge gik på MGK på Sjælland, hvor de hurtigt knyttede et tæt venskab. Efterfølgende begyndte de begge på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor de sammen grundlagde diverse forskellige kammermusikensembler. Andreas har ofte opført og fået skrevet musik af Malthe, bla. Simple Pieces, en stadig udvidende samling af stykker for cello med akkompagnement. Duo MAros' repetoire består af Bodanovic’ rytmisk komplicererede musik, Schuberts lyriske lieder, de før nævnte Simple Pieces af Malthe, samt moderne klassisk musik.  


Om Oisín Robbins: Oisín er dramatiker og kunstnerisk leder på Beluga Teateret i Irland. Han skriver selv om sit arbejde med Æ Skawmand:  
 
"I first learned about Kristian Vandet Jørgensen when I was visiting the Oddesund Museum. I became very curious about this man and the cultural and historical context around him. The more questions I asked about the man known as Æ Skawmand the more I wanted to find out. I came home to Ireland but I found myself still thinking about it. What makes a person step outside of society, make a cabinet a home, and live in isolation by the water? How does the nearby community respond to this? Why am I so curious about it and what can it say about us today? I decided to find out more, thinking that there might be a piece of theatre to be discovered in all of this. I learned more about this man's life, his routines, perspectives and moments he shared with other people. I could not have done this without the support and kindness I have been shown by people from around the area who have been so willing to help me. I look forward to developing a theatre piece which explores my research, blending fact and fiction, to tell a tale inspired by Æ Skawmand".

Oisíns projekt med Æ Skawmand bliver støttet af i-Portunus og Creative Europe.

Affotografering og udsnit af maleriet "Mogens Munk tager Afsked med Christian den Anden, efter at have ladet Opsigelsesbrevet ligge i sin Handske" af C. Chr. Andersen. Maleriet hænger på Ausumgaard.


 

Torsdag d. 15. januar 2020 kl. 19.30

Stormflod 1825

v. professor i moderne historie Bo Poulsen

Havet trængte ind over marker, huse og hele landsbyer, da en voldsom storm ramte det nordvestlige Jylland i 1825. Det ændrede livet i og ved Limfjorden. Nordsøen gennemskar tangen mellem Agger og Harboøre, og saltvand og nye arter truede fjordens sild, ål og helt, mens østers og rødspætter kom til. Fiskerne tog snurrevoddet i brug, og driftige folk byggede moler, moderne diger og høfder. Købstæderne Lemvig, Thisted og Nykøbing Mors blomstrede. En helt ny by, Struer, opstod ved Holstebros nye havn. Limfjordens dronning, Aalborg, fik kamp til stregen. Nu kunne man sejle mod vest og hente jern, kul og tobak og eksportere stude, korn og flæsk.


 

Tirsdag d. 12. februar 2020 kl. 19.30

"Et jævnt og muntert virksomt liv på jord" med start i Hardsyssel

v. fhv. skoleinspektør og forlagsdirektør Svend E. Pedersen

Fra postkort til sms, fra telefon på væggen til telefon i lommen. Fra Danmarksbilleder fortalt af vore bedsteforældre, til vore forældres fortællinger om rejser i Europa. Og nu drager vore børnebørn rundt i hele verden. Forandringshastigheden er stærkt stigende. Tænk på hvor hurtigt vi skiftede fra breve til mail. Lidt langsommere var skiftet fra sort tavle og griffel til Ipad. Fra opslagsbøger til Google.

Svend E. Pedersen fortæller ud fra egne oplevelser om en generation, der i stedet for at snuble i starten, fik et spark i bagen. Med sit foredrag vil han inspirere til, at flere ældre får nedskrevet deres erindringer. De bliver næppe brugt med det samme, men når årene er gået, så er det en rigdom til forståelse af, ”at slægt skal følge slægters gang”.

Svend E. Pedersen:
Mælkedreng og bydreng i Humlum. Læredreng i Linde. Soldat i Viborg PRLT(R). Og så til København for at blive lærer. Derefter et utal af lederstillinger. Skoleinspektør og skoledirektør I Farum, forlagsdirektør/adm. direktør på Jul Gjellerups Forlag. Passagerchef i DSB. Rektor på Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Formand for Folkeskolerådet. Plus og vigtigst et rigt familie- og venneliv.


 

Søndag d. 15. marts 2020 kl. 14.00

Søndagsmatiné

Info følger om musiker og foredragsholder senere.


 

Lørdag d. 25. april 2020 kl. 14.00

Udflugt til Lindtorp

v. Karin og Ebbe Toftgaard

Lindtorp er en charmerende forhenværende herregård uden for Linde med en lang og spændende historie. Vi skal besøge Karin og Ebbe Toftgaard, som i dag ejer gården og de ca. 180 td. land, som nu hører til. 

Når vi ankommer til Lindtorp, viser Karin og Ebbe os rundt på gården, og vi ser bl.a. resterne af den voldgrav, som engang omkransede Lindtorp. Efterfølgende ser vi galleriet og antikbutikken, som parret har indrettet i hhv. havestue og tidl. hestestald. Udflugten slutter med kaffe og kage i gårdens stuer, hvor Karin og Ebbe fortæller om Lindtorps historie, og hvad det er i dag.

Pris 40 kr. (inklusiv kaffe og kage).
Mødested: Lindtorpvej 6, Linde.
Hvis du ikke kan komme derud, så hjælper museet gerne til. 
Tilmelding påkrævet pga. begrænset plads.


 

© Struer Museum 2019

https://www.instagram.com/explore/locations/4124272/struer-museum/
https://da-dk.facebook.com/Struer-Museum-118625741934/
https://www.instagram.com/struer_museum/?hl=da
https://da-dk.facebook.com/pages/category/History-Museum/Struer-Museum-118625741934/