Egnshistorisk Arkiv for Thyholm og Jegindø

Thyholms lokalhistorie har til huse på en afdeling af Struer Museum med lokaler, samling og læsepladser i kulturhuset Midtpunktet i Hvidbjerg.

På Egnshistorisk Arkiv for Thyholm og Jegindø kan du gå på opdagelse i halvøens fortid i billeder, tekst film og lyd.

Arkivets åbningstider:
Tirsdage i ulige uger kl. 14.00 - 16.00. (lukket i skolernes ferie)

© Struer Museum • Søndergade 23 • 7600 Struer • Tlf. 97 85 13 11

https://da-dk.facebook.com/Struer-Museum-118625741934/