Lyttespots i Struer og Bremdal

 

(OBS: Lanceres under Struer Tracks 2023. Se Lyttevandring på Jyllandsgade og Engen)

Tænker du over, hvordan byen lyder? Hvordan nogle gader i høj grad er påvirkede af trafikstøj, imens andre ligger stille hen i lange perioder af dagen? Hvordan lyden af fuglesang ofte er en allestedsnærværende lyd i byen, imens det er færre steder, vi hører lyden af togene eller Limfjorden?

Overalt hvor vi færdes, er vi omgivet af lyde. Vi kan ikke lukke vores ører, og derfor filtrerer vores hjerne helt naturligt mange lyde fra, som vi derfor aldrig bliver bevidste om. Nogle lyde opfatter vi som værende behagelige, imens andre lyde irriterer os. 

Vi vil gerne inspirere dig til at stoppe op og lytte til byen og dens lyde. Vi har markeret 18 lyttespots på fortove og fliser rundt omkring i Struer og Bremdal, som du kan være heldig at støde på, når du bevæger dig igennem byen. Ser du ét af disse spots, så stop op og lyt til lydene omkring dig. Hvad hører du? Er det behagelige lyde eller nogen, der irriterer dig? Er der lyde, der overrasker dig?

Lyttespotsene er udviklet som en del af formidlingsprojektet ’Gademuseet’, og de 18 spots findes på de seks gader, der er i fokus i projektet. De seks gader er Strandvejen, Jyllandsgade, Sneppevej, Engen, Sarpsborgvej og Kjelding Høj.

’Gademuseet’ er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet og lyttespotsene er udviklet i samarbejde med og støttet af Struer Kommune.

 

© Struer Museum • Søndergade 23 • 7600 Struer • Tlf. 97 85 13 11

https://da-dk.facebook.com/Struer-Museum-118625741934/