Johannes Buchholtz Selskabet

Johannes Buchholtz Selskabet er en litterær forening med det primære formål at værne om og skabe fornyet interesse for Struer-forfatteren Johannes Buchholtz' forfatterskab. Dette sker primært i kraft af bidrag til museets årlige lokalhistoriske tidsskrift samt afvikling af en prisopgavekonkurrence på Struer Gymnasium og HF-kursus. Desuden afholdes engang imellem kulturelle arrangementer i Buchholtz hus i samarbejde med Struer Museum.

Det litterære selskab har eksisteret siden 1970, og om starten dengang fortæller en af initiativtagerne, Frede Pedersen: "Jeg tror det nærmest lå i luften, at et sådant selskab burde stiftes. I anden anledning var Ejvind Østergaard, der havde været sekretær for Buchholtz og nu afdøde Astrid Kortegaard, der havde været husassistent for fru Olga samt undertegnede sammen. En af os kom til at berøre emnet og inden samtalen var slut, havde vi bestemt at indkalde til stiftende generalforsamling. Selskabet var en realitet."

Det er selskabets politik sammen med Struer Museum at udbrede kendskabet til Buchholtz og hans forfatterskab. Er man interesseret i foreningens arbejde kan man henvende sig til formanden Erling Høiberg på tlf. 97 85 00 58 eller mail eho@stgym.dk.

Erling Høiberg, formand

© Struer Museum • Søndergade 23 • 7600 Struer • Tlf. 97 85 13 11

https://da-dk.facebook.com/Struer-Museum-118625741934/