Museumsforeningen for Struer og Thyholm

Hvad med dig - er du en ven?

Museumsforeningen for Struer og Thyholm samler de mennesker, der interesserer sig for den lokale historie og for det arbejde der udføres på Struer Museum.

Vi er ca. 350 medlemmer, der fastholder og udvikler opbakningen til museets mangeartede aktiviteter. Ca. to trejdedele af medlemmerne har tegnet ledsager-medlemsskaber, hvilket reelt betyder, at vi er ca. 540 medlemmer.

Foreningen arrangerer udflugter og foredrag og ved juletid kan medlemmerne modtage et eksemplar af det lokalhistoriske magasin med rabat, hvis de ønsker det. Magasinet rummer spændende artikler og glimt fra Strueregnens historie.

Det årlige kontingent er 150 kr. for et personligt medlemsskab og 200 kr. for et medlemsskab, der også omfatter en ledsager.

Medlemsfordele

  • Gratis adgang til museet
  • Deltagelse i udflugter
  • Indflydelse på museets udvikling
  • Rabat ved de foredrag, museet arrangerer
  • Modtagelse af det lokalhistoriske magasin, hvis man ønsker det


Bliv medlem af Museumsforeningen for Struer og Thyholm

Skriv en mail til mail@struermuseum.dk med navn, adresse, telefonnummer og om du ønsker tilkøb af ledsager (+50 kr) og/eller lokalhistorisk magasin (+75 kr).

 

 

Bestyrelsen

Formand:
Hans Vestergaard Nielsen
Tlf: 21754640
E-mail: hans@hvemnielsen.dk

Næstformand:
Erling Højberg
E-mail: eho@stgym.dk

Kasserer:
Rasmus Færch
E-mail: rf@breinholt1903.dk

Ronny Kaas
E-mail: mail@nonbo-kaas.dk

Finn W. Hansen
E-mail: kf@mhx.dk

Bent Alfred Mogensen (BAM) 
E-mail: 2bam@privat.dk

Anne Margrethe Sørensen 

Suppleant:
Erik Neumann
E-mail: erikn549@gmail.com

Maren Gade Jensen
E-mail: maren.gade@mail.dk


 

 

Vedtægter

KLIK HER

© Struer Museum • Søndergade 23 • 7600 Struer • Tlf. 97 85 13 11

https://da-dk.facebook.com/Struer-Museum-118625741934/
https://www.instagram.com/struer_museum/?hl=da
https://da-dk.facebook.com/pages/category/History-Museum/Struer-Museum-118625741934/