Byvandring - MADE IN STRUER

Hvorfor udviklede Struer sig fra en simpel ladeplads og til en større provinsby? Hvilken type virksomheder har der været i byen tidligere, og hvilke typer findes der i dag? Hvorfor lige denne type virksomheder? Og hvorfor valgte grundlæggerne at starte virksomhed i Struer og ikke en af nabobyerne?

Disse spørgsmål kan i finde svar på i materialet på denne side. Det er tiltænkt til brug i folkeskolernes historieundervisning og henvender sig til ca. 4. klasse og op. Eleverne skal rundt og se på ældre bygninger og områder, hvor der har været - eller stadig er - virksomheder i Struer. I hæftet fortæller vi om bygninger, virksomheder og den generelle historiske udvikling i Struer. Som lærer kan man plukke i det og tage det, man mener, er relevant i forhold til klassen og den øvrige undervisning. Eleverne skal blot medbringe en mobiltelefon eller et kamera. Herudover kan man med fordel printe en antal af de tilhørende elevhæfter. Historien er fjernet fra disse hæfter og i stedet findes blot billederne, opgaverne og spørgsmålene fra lærerhæftet. 

Lærerhæftet downloader du HER og elevhæftet findes HER.

 

Materialet vil komme omkring følgende mål fra ”Historie Fælles Mål 2019”:

Efter 4. klasse:
* Kronologi og sammenhæng - Familie og fællesskaber: Eleven har viden om fællesskaber før og nu (andelsbevægelsen)
* Kildearbejde - Historiske spor: Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet
* Historiebrug - Historisk bevidsthed: Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien (her lokalt og tildels nationalt)

Efter 6. klasse:
* Kronologi og sammenhæng - kronologi, brug og kontinuitet: Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien
* Kronologi og sammenhæng - det lokale, regionale og globale: Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdenens historie

Efter 9. klasse: 
* Kronologi og sammenhæng - det lokale, regionale og globale: Eleven har viden om forandringer af samfundet lokalt, regionalt og globalt (herunder lokalt)

Vi håber, I kan bruge noget af det, vi har samlet i dette lille hæfte til en tur ud i Struer by.

Historisk bykort: Historiske kort på nettet. Geodatastyrelsen; Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

© Struer Museum • Søndergade 23 • 7600 Struer • Tlf. 97 85 13 11

https://da-dk.facebook.com/Struer-Museum-118625741934/