Wilsehaven

Baggrunden for anlæggelsen af Wilsehaven skal ses i lyset af, at tidligere kunstmaler Kresten Rusbjerg ved sin død i 2010 efterlod bolig og have til Thyholm Egnsmuseum, Apotekergården. I 2012/2013 blev Thyholm Egnsmuseum, efter ansøgning til flere fonde, bevilget økonomisk støtte til projekt ”Wilsehaven”.

Dette gjorde det muligt for museet at få opfyldt et længe næret ønske om at kunne skabe en have, et åndehul, i den 1000 år gamle landsby, Søndbjerg, hvor Jacob Nikolai Wilse (1736 -1801) trådte sine barnesko.


Wilse
Wilse blev født i Lemvig, men havde sin barndom og ungdom i Søndbjerg. Sit voksenliv levede han i Norge, henholdsvis Spydeberg og Eidsberg, hvor han virkede som præst og blev senere professor. Men foruden sin præstegerning var han meget optaget af at skaffe befolkningen bedre levevilkår ved bedre opdyrkning af agerjorden og ikke mindst havebrug. Han indførte bl.a. kartoflen og hvidkløveren fra Danmark. Sidstnævnte for at køerne kunne give en bedre mælk til den tids berømte præstegårdsoste.

Wilse gik selv forrest med dyrkning af jorden og anlæggelse af haven. I Spydeberg anlagde han en stor og flot have omkring sin præstegård. Denne er nu genskabt på baggrund af de tegninger og dokumenter han efterlod. Museets Wilsehave er også et resultat af Wilses omhyggelige beskrivelser. Han har bl.a. beskrevet Thyholms natur og kultur i bogen: ”Iagttagelser på Thyholm” Havens plantevalg er hentet fra denne bog. Havens grundplan er barokstilen, som var fremtrædende på den tid – rette linjer og cirkler! Der er navneskilte ved planter og anlæg, og der er gratis adgang til haven hele året. 

Velkommen og god fornøjelse!