Struer Søfartsbog Af Benny Boysen
Antal:
Pris:
kr. 165,00Tilføj til kurv
Gå til kassen
Beskrivelse:

Struer Søfartsbog

Limfjorden er som en flaske, hvor strækningen fra Løgstør ud til Kattegat er den lang hals. Midt i halsen lå Aalborg som en prop, der gennem mange år dominerede hele handelen i den vestlige Limfjord. Men der skete noget, da bunden ved stormfloden 1825 gik ud af flasken.

Købstæder og ladepladser gjorde sig fri af Aalborg og blomstrede op, og med egen skibsfart ud førte de deres produkter og tilførte byerne råvarer som tømmer, kul og jern, der var grundlag for handel og nye industrier som teglværker og jernstøberier.

Da ladepladsen Struer i 1917 var vokset til købstadsstørrelse, satte byrådet et anker i det nye byvåben for at markere, hvad der var byens forudsætning. Det er byens skibe, dens få skipperslægter og deres videre skæbne, der er hovedtemaet i denne bog.

Tiden har ikke været gunstig for dansk provinssøfart. Nogle få år ind i 1950erne var der endnu brug for en mindre hjemmeflåde til at føre forsyningerne frem, men snart gjorde nye transportformer skibene overflødige. Struers periode som aktiv søfartsby er nu ren historie.